ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ

Η Περιαρθρίτιδα του ώμου είναι μια συχνή πάθηση και εμφανίζει αιφνίδιο πόνο και περιορισμό των ενεργητικών και παθητικών κινήσεων της άρθρωσης, χωρίς να υπάρχουν πάντα παθολογικά ευρήματα στις ακτινογραφίες.
Η άρθρωση του ώμου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κινητικότητα από όλες τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος. Η κινητικότητα όμως αυτή είναι δυσανάλογη με τη σταθερότητα που έχει, λόγω του χαλαρού αρθρικού θύλακα και των χαλαρών συνδέσμων της περιοχής, έτσι οι μύες της άρθρωσης είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν και τη σταθερότητα στην άρθρωση. Ο ώμος παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων που μπορεί να οφείλεται σε βλάβη στα οστά, τους ορογόνους θύλακες, τους μύες, τους τένοντες.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα, ανάλογα με την αιτία που προκαλεί την πάθηση του ώμου, είναι συνήθως ο πόνος, ο περιορισμός των κινήσεων, η μυϊκή αδυναμία.